Kategoriarkiv: Förskolan

Bildresultat för förskolan hästen

Välkommen till Förskolan Hästen

Förskolan Hästen startade 1989 och drivs som ett föräldrakooperativ.

Vi är en liten förskola med ett stort engagemang.

För att läsa mer om vår verksamhet, klicka dig vidare bland flikarna.

 

       

Förskolan ska ge varje barn förutsättningarna att utveckla:

• förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
• förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
• förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningarna att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningarna att utveckla:

  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material
    och redskap.