Verksamhet

 

Den lilla förskolan med det STORA engagemanget!

Hos oss får barnen chansen att uppleva, utvecklas och upptäcka världen i en trygg miljö tillsammans med omtänksamma och kunniga pedagoger.

 Vi erbjuder bland annat:

– Härvarande pedagoger. Detta innebär inte bara att vi är närvarande, utan även att vi är där med hela vårt jag som pedagoger. En härvarande pedagog möter barnen där de är och fångar upp barnens nyfikenhet och vilja till samspel och kommunikation.

– Ett nära och förtroendefullt samarbete mellan förskola och hem.

– Mycket utevistelse, både på gården och vid närliggande naturområden.

– Näringsrik och hälsosam mat lagad av vår egen kokerska.

– Upptäckarglädje genom sinnen, kropp, lek och lärande.

– Vi arbetar aktivt med att utveckla en miljö som är utformad efter barnens intresse.

 


Om oss

Förskolan Hästen är en fristående förskola och har funnits sedan 1989. Idag har vi plats för 18 barn mellan 1-5 år.

Här driver vi en verksamhet där barnens intresse och lärande står i fokus. Vi erbjuder en förskolemiljö där stort fokus läggs på personaltäthet och små barngrupper där varje barn får stort utrymme till att utvecklas och lära i sin takt. ”För barnens bästa” ska alltid vara i fokus för vår verksamhet. Vi vill att barnen ska få utvecklas, lära, förundras och känna glädje i en trygg miljö. Barnen ska bli bemötta utifrån sina egna förutsättningar och personliga egenskaper. Det är vi som förskola som formas utifrån vilka individer vi har i barngruppen.

Den dagliga utevistelsen är ett viktigt inslag hos oss. Vi arbetar aktivt med att barnen ska utveckla respekt för allt levande och känna lust och glädje i naturen.  Barnen besöker en återvinningsstation regelbundet och varje termin går vi på teater och gör utflykter tillsammans.