Föräldrainformation

Öppettider
Måndagar – Fredagar.                                                                                                              Öppettider 6.30-18.30.

Vistelsetider

Barnets vistelsetid ska baseras på vårdnadshavarnas arbetstid/studietid.

När ni som vårdnadshavare är ledig från jobb eller skola ska även ert barn vara ledigt från förskolan.

Barn vars föräldrar är föräldralediga eller arbetssökande går tisdagar-torsdagar 9.00-14.00

Inskolning

Hos oss lägger vi stor vikt vid inskolningen, som ofta är barnets första möte med förskolan. Vi på Förskolan Hästen tillämpar föräldraaktiv inskolning. Inskolningen pågår i ca 5 dagar varav föräldern är aktiv de första 3 dagarna. Föräldraaktiv inskolning innebär att ni som förälder tillsammans med ert barn får en god inblick i hela verksamheten och får tid att lära känna oss på förskolan. Ni som förälder närvarar under de första tre dagarna. Under dessa dagar kommer ni att delta i den pedagogiska verksamheten och alla rutinsituationer. Inskolningen är dock individuell och vi utgår från barnens bästa, vissa barn behöver ha en längre inskolningsperiod för att känna sig trygga nog att lämnas på förskolan.

Under inskolningen kommer vi att vara både ute och inne, så tänk på att ta med kläder efter väder för både dig och ditt barn.

Under inskolningen kommer vi erbjuda er föräldrar ett inskolningssamtal på förskolan. Där får ni möjlighet att berätta om ert barn och vi informerar er mer om verksamheten. Efter inskolningen finns där även möjlighet för uppföljningssamtal där vi tillsammans pratar om hur ni upplevt inskolningen, och om det finns några vidare frågor och funderingar.

Innan inskolningen skickar vi ut mer information om inskolningen med inskolningsschema.

Studiedagar

Förskolan har 3 studiedagar per termin då pedagogerna får chans att planera, utvärdera och utveckla den pedagogiska verksamheten samt gå på fortbildning. Vi önskar att hålla förskolan stängd dessa dagar men finns det ett behov av barnomsorg som inte går att lösa på annat sätt ta kontakt med rektorn.

Viktiga länkar för er som har barn hos oss på förskolan:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar