Organisation

Engagemang, tydliga roller och korta beslutsvägar ligger till grund för samarbetet hos oss!

Förskolan är ett föräldrakooperativ och drivs som en ideell förening med kommunala bidrag utan något enskilt vinstintresse. Allt överskott går tillbaka till barnen och verksamheten. Förskolan leds av en styrelse bestående av föräldrar tillsammans med förskolans rektor.

Verksamheten är godkänd av skolverket och Halmstad kommun och den pedagogiska verksamheten leds av behörig och kompetenta pedagoger.

Varför välja ett föräldrakooperativ?

Förskolan Hästen är en liten förskola där du som förälder har stor inblick i verksamheten samt möjligheter att påverka ditt barns vardag. 

Att ha sina barn på en föräldrakooperativ förskola skiljer sig från en kommunal genom att personal och föräldrar driver verksamheten tillsammans. På ett föräldrakooperativ är det föräldrarna som står för det praktiska arbetet i stor utsträckning och den utbildade personalen ansvarar för den pedagogiska verksamheten. Det gör bland annat att kostnaderna kan hållas nere så att pengarna satsas på det som är bäst för barnen och inte på en stor administration eller annat som inte i första hand främjar verksamheten.  Genom att föräldrarna själva gör vissa arbetsinsatser på förskolan kan vi ha högre personaltäthet och mindre barngrupp.

Genom att välja föräldrakooperativ väljer du att ta ökat ansvar för ditt barns förskolemiljö. Att engagera sig och arbeta gemensamt gör att alla föräldrar och barn lär känna varandra och man blir delaktig i verksamheten och barnens vardag.

Föreningsarbetet
Styrelsen som består av föräldrar väljs vid årsmöten och har ekonomiskt och juridiskt ansvar.  Föräldrarna har också ett arbetsgivaransvar där de värnar om personalens arbetsmiljö.

Ett föräldrakooperativ är en demokratisk form där alla är med och bestämmer utifrån de lagar och regler som gäller. Föreningen har medlemsmöten 1 gång/år för alla föräldrar samt  styrelsemöten 1 gång/månad.

Varje familjs skyldighet är att någon gång under sin tid på förskolan ha en förtroendepost i styrelsen. Dessutom tillkommer årsmöte, fixardagar och familjeutflykter. Om familjen inte sitter med i styrelsen har man ca 2-3 gånger/termin sin Familjevecka. Detta innebär i huvudsak, slänga skräp och skotta snö vid behov.

 Våra styrelseposter:

Ordförande

Vice ordförande

Kassör

Sekreterare

Husansvarig

Lämna ett svar