Verksamhet

Den lilla förskolan med det STORA engagemanget!

Hos oss får barnen chansen att uppleva, utvecklas och upptäcka världen i en trygg miljö tillsammans med omtänksamma och kunniga pedagoger

 Vi erbjuder…  
  • Små barngrupper för barn mellan 1-5 år
  • Möjlighet till stort föräldrainflytande
  • Mycket utevistelse, både på gården och vid närliggande naturområden 
  • Näringsrik och hälsosam mat lagad av egen kokerska 
  • Lärorik miljö utformad efter barngruppens intresse och styrkor
  • Upptäckarglädje genom sinnen, kropp, lek och lärande

Om oss

Förskolan Hästen är en fristående förskola och har funnits sedan 1989. Idag har vi plats för 20 barn mellan 1-5 år.

 

Hos oss har barnen full tillgång att utforska och upptäcka sin värld både inne och ute. Lustfyllt arbete med montessorimaterial, skapande, IT, teknik, rörelser, utevistelser, sång, rim och ramsor är en stor del av vår dagliga verksamhet. Varje termin väljs även ett tema som hela huset ska arbetar med, vilket ger barnen inspiration till upptäckarglädje och kreativt skapande genom kommunikation, kunskapssökande och samarbete.

Vårt mål är att skapa en trivsam, varm och fri miljö som barnen känner sig hemma i och som tillåter dem att utnyttja och använda sig ut av allt material, utan allt för mycket vuxenhjälp. Att” hjälpa barnen att hjälpa sig själv” är en sammanfattning av hur pedagogerna arbetar.  Hästens pedagogiska material/leksaker är väl utvalt och anpassat efter barngruppen vi har framför oss. Materialet finns i barnets höjd och möblerna i dess storlek. Här finns allt från utklädningskläder, bilar , dockor, skokräm och putstrasor till sinnrikt material som tränar logiskt matematisk tänkande eller övar upp barnens språkliga förmåga.

Den dagliga utevistelsen är ett viktigt inslag hos oss. Vi arbetar aktivt med att barnen ska utveckla respekt för allt levande och känna lust och glädje i naturen.  Barnen besöker en återvinningsstation regelbundet och varje termin går vi på teater och gör utflykter.