Verksamhet

Den lilla förskolan med det STORA engagemanget!

Hos oss får barnen chansen att uppleva, utvecklas och upptäcka världen i en trygg miljö tillsammans med omtänksamma och kunniga pedagoger

 Vi erbjuder…  
  • Ett nära och förtroendefullt samarbete mellan förskola och hem
  • Mycket utevistelse, både på gården och vid närliggande naturområden 
  • Näringsrik och hälsosam mat lagad av egen kokerska 
  • Lärorik och inspirerande miljö utformad efter barngruppens intresse och styrkor
  • Upptäckarglädje genom sinnen, kropp, lek och lärande

Om oss

Förskolan Hästen är en fristående förskola och har funnits sedan 1989. Idag har vi plats för 18 barn mellan 1-5 år.

Hos oss har barnen tillgång att utforska och upptäcka sin värld både inne och ute. Vi arbetar processinriktat med olika processer utifrån barnens behov och intressen. Pågående processer just nu är lek och samspel samt natur och hållbar utveckling. 

Vårt mål är att skapa en trivsam, varm och fri miljö som barnen känner sig hemma i och som tillåter dem att utnyttja och använda sig ut av allt material, utan allt för mycket vuxenhjälp. Att” hjälpa barnen att hjälpa sig själv” är en sammanfattning av hur pedagogerna arbetar.

Den dagliga utevistelsen är ett viktigt inslag hos oss. Vi arbetar aktivt med att barnen ska utveckla respekt för allt levande och känna lust och glädje i naturen.  Barnen besöker en återvinningsstation regelbundet och varje termin går vi på teater och gör utflykter tillsammans.