Montessori

Montessoripedagogiken bygger på Maria Montessori noggranna observationer av barns utveckling. Maria Montessori upptäckte att alla barn är nyfikna och ivriga att pröva på och lära sig nya saker. Hon märkte dessutom att barnens intressen varierar med ålder och mognad och att dessa intresseförändringar följer ett givet mönster, som är detsamma hos alla barn. Hon upptäckte att inlärning som anpassas efter barns utvecklingsstadium går lättare.

Barnens egna intresse är bästa motorn för att söka kunskap. Barn har en otrolig koncentrationsförmåga när de är intresserade. Barn som vill lära sig något nytt upprepar en och samma övning om och om igen. Med dessa insikter skapande Maria Montessori en ny pedagogik som bygger på frihet och välja aktivitet och möjlighet att arbeta ostört i egen takt.

I en Montessoriverksamhet är inte lärarens främsta uppgift att förmedla kunskap. Snarare är den att observera barnen, vara uppmärksam på varje barns behov och stimulera deras respektive intressen. Maria Montessori menade att all onödig hjälp var ett hinder i ett barns utveckling.

De viktigaste hörnstenarna för pedagogiken:

• trygghet

• självförtroende och tillit

• självständighet och oberoende

• respekt och hänsyn

• nyfikenhet och initiativförmåga

• koncentration och arbetsglädje

• hög personaltäthet och utbildad personal

 För mer information besök gärna montessoriföreningens hemsida http://www.montessoriforbundet.se

Kommentera